Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-08 13:48:51 Kontrola wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Firma Handlowo-Usługowa "NAFI" Waldemar Żebrowski Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Przegląd techniczny wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni Okres objęty kontrolą: 30.08.2019r.- 08.2020r.… Szczegóły
2 2019-06-04 09:56:52 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Ocena stanu sanitarnego przedszkola. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada… Szczegóły
3 2019-05-21 13:30:07 Kontrola utrzymania obiektu budowlanego i placu zabaw Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Sebastian Bagiński Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli: 1. Okresowa roczna kontrola utrzymania obiektu budowlanego 2. Okresowa roczna kontrola… Szczegóły
4 2019-03-19 11:22:01 Kontrola przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Firma Handlowo-Usługowa "NAFI" Waldemar Żebrowski. Usługi Kominiarskie Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Okresowa kontrola przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych Okres objęty… Szczegóły
5 2019-03-19 11:07:39 Kontrola z przeprowadzonych czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: "BALEXPOL" Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Kontrola z przeprowadzonych czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego Okres objęty kontrolą: 03.2019r. - 03.2020r.… Szczegóły
6 2019-03-19 11:05:04 Kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN80 Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: "BALEXPOL" Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN80 Okres… Szczegóły
7 2019-03-19 11:03:22 Kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN52 Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: "BALEXPOL" Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN52 Okres… Szczegóły
8 2019-02-21 14:26:56 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny Jednostka kontrolowana: Przedszkole Publiczne nr 22 we Włocławku Zakres kontroli:  Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań art. 5… Szczegóły
9 2019-02-13 11:19:26 Nabór na stanowisko woźnej oddziałowej Szczegóły
10 2019-01-30 13:47:00 Nabór na stanowisko intendenta Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »