Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Kontrola wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Szczegóły
Artykuł 21.05.2019 Kontrola utrzymania obiektu budowlanego i placu zabaw Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Kontrola przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Kontrola z przeprowadzonych czynności serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN80 Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Kontrola pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN52 Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Kontrola – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Kontrola pomiarów ochronnych – część mokra (roczna) Szczegóły